Velkommen til foredrag!

Torsdag 14. september 2023 kl. 1300 (dørene åpner kl.1230) i Samfunnshuset i Kongleveien

Henrik Thune

«Strengt fortrolig» Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya.

Henrik Thune er forfatter, utenrikspolitisk forsker og tidligere diplomat og politiker (Ap). Han er nå statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) og jobber med utenriks- og forsvarspolitikk. I 2011 var han spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og sentral i det hemmelige arbeidet med å lage en fredsavtale for Libya.

Våren 2011 bombet Norge Libya. Samtidig drev Henrik Thune og noen få norske diplomater i all hemmelighet et intenst arbeid for å stoppe krigen. Boken Strengt fortrolig gir et enestående innblikk i krig og fred fra et sted vi sjelden har tilgang til.

I boken er vi til stede i Tripoli når diktator Gaddafis sønn får vite at Libya skal bli bombet. Vi er til stede i Paris når utenriksminister Jonas Gahr Støre innser at stormaktene som fører an i krigen ikke har noe ønske om å forhandle om fred. Og i Istanbul når amerikanske diplomater gir slipp på siste mulighet til å samtale med Gaddafis regime. Fra innsiden får vi en beretning om hvordan historien om det nå ødelagte Libya kunne tatt en annen retning. En beretning som er spennende som en thriller, og gir unik innsikt i hvordan norsk fredsdiplomati utøves.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør. Det er ikke krav om påmelding! Det er bare å komme.

Deltakeravgiften kr. 75 for medlemmer og kr. 150 for ikke-medlemmer.

Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713.
Husk å oppgi navn på betaler!

Vel møtt!

Styret