Bli årsmedlem

For å bli årsmedlem i U3A Nesodden fyller du ut  skjemaet med fullt navn, adresse, e-post og telefon. Du kan også sende en e-post til hgilbo14@gmail.com.

  • For kalenderåret 2024 er kontingenten kr 450,-

Som årsmedlem i U3A Nesodden vil din plass bli prioritert til foredrag og andre arrangementer, til rabattert pris. 

Kontonummer: 0530 38 82628

VIPPS: 125713 

PB: 137, 1451 NESODDEN