Velkommen til U3A Nesodden

Roar Hagen

 

 

7. desember: «Politiske karikaturer»

Tegner Roar Hagen

Les mer om foredraget

 

Liste over kommende foredrag

Som medlem av U3A får du flere fordeler. Les mer og bli medlem.

U3A Nesodden – en forening for pensjonister uansett alder, og andre seniorer – de som er interessert i å lære mer om verden og seg selv, som ønsker å dele kunnskap, idéer og erfaringer, og som vil være med i et sosialt nettverk, for både medlemmer og ikke medlemmer. 

Vi annonserer foredragene på våre nettsider, på Facebook, i Foreningsnytt, og på Friskus Nesodden. Alle medlemmer vil også få tilsendt invitasjon på e-post, med nærmere orientering om foredragene. Ved fullbooking prioriteres medlemmer.  

Høstens foredragsmøter blir som i tidligere år holdt i storsalen i Samfunnshuset, Kongleveien 24, annenhver torsdag. Møtene begynner kl. 1300. Dørene åpnes kl. 1230.

Medlemmer betaler kr. 75,-. Ikke-medlemmer, som også er velkomne, betaler kr. 150,- for foredrag, kaffe og kringle. Vi tar imot kontanter, men dessverre ikke kortbetaling.
Det er fint om det blir betalt før møtet til U3As konto 0530.38.82628 eller til Vipps 125713Husk å oppgi navn på betaler!

Fakturaadresse for leverandører: faktura+1239@smartorg.no

U3A styret 2023
U3A styret 2023. Bak fra venstre: Tore Henning Larsen (leder), Marit Larsen Frydenborg, Jan Harald Gramnæs. Foran fra ve.: Marianne Rand-Hendriksen, Gøril Otterlei, Katarzyna Daniell, Hanne Gilbo, Arnhild Kihl