Velkommen!

I lys av korona-krisen er alle arrangementer avlyst/utsatt våren 2020.Nytt styre vil selvsagt prøve å få til full aktivitet til høsten. Det årsmøtet som ble tillyst den 26. mars vil bli avholdt elektronisk senere. Beskjed om dette  kommer snart.

Pensjonistuniversitetet U3A Nesodden er en forening for pensjonister og andre interesserte over 60 år som tror at man lærer så lenge man lever.

Vi har møter på Nesodden Samfunnshus annenhver torsdag. Medlemmene våre betaler 50,- for kaffe og kaker, gjester og besøkende betaler 100,- for foredrag, kaffe og kaker inkludert. Dørene åpnes kl 12:30, foredraget starter kl 13:00.

Medlemskontingenten for 2020 er uendret kr. 350,-, og bes innbetalt til: U3A Nesodden, Postboks 137, 1451 Nesoddtangen, bankkonto 0530.38.82628.

Husk å oppgi medlem og avsender!