Velkommen til U3A Nesodden

FOREDRAG

Se program for høsten 2021 og informasjon om foredrag.

BLI ÅRSMEDLEM

Som medlem av U3A får du flere fordeler. Les mer og bli medlem.

U3A Nesodden – en forening for pensjonister uansett alder, og andre seniorer – de som er interessert i å lære mer om verden og seg selv, som ønsker å dele kunnskap, idéer og erfaringer, og som vil være med i et sosialt nettverk, for både medlemmer og ikke medlemmer. 

Vi annonserer foredragene på våre nettsider. Se programmet om innholdet i de enkelte møtene. Alle medlemmer vil også få tilsendt invitasjon på mail, med nærmere orientering om foredragene. Ved fullbooking prioriteres medlemmer. 

NESTE FOREDRAG - 21.oktober

Helene Bank

«Velferdsstaten – felleseie eller særeie?»

COVID-19 informasjon

Vi er nå tilbake i en mer normal situasjon etter begrensningene våren 2021. Nesodden kommune har nå åpnet opp igjen for å bruke storsalen i SAMFUNNSHUSET i Kongleveien 12 til våre møter, slik at høstens møter blir holdt her. Kommunen har heller ikke lenger egne covid-19-regler, slik at det er det nasjonale regelverket som gjelder. Her er det åpnet opp for å holde arrangementer med inntil 200 deltakere uten tilviste plasser, slik at vårt behov skulle være dekket. Avstandskravet på 1 meter gjelder fortsatt (gjelder ikke familiemedlemmer).

Vi går ut fra at de aller fleste av deltakerne på våre møter nå er fullvaksinert. Av smittevernhensyn må vi allikevel har oversikt over deltakerne på møtene. Det er derfor fortsatt nødvendig med forhåndspåmelding og forhåndsbetaling av møteavgiften. Det er ikke påbud om munnbind, men vi vil allikevel ha munnbind tilgjengelig for de som ønsker det og ikke har med eget.