Medlemsinformasjon

INFORMASJONSSKRIV NR. 2-2020 – MØTEVIRKSOMHETEN HØSTEN 2020

Jeg viser til informasjonsskriv om høstprogrammet, som ble sendt ut til medlemmene 21. juni 2020 (SE LENGER NED PÅ SIDEN FOR INFOSKRIV 1)

Nå er samfunnet så smått i gang igjen etter sommerferien, men smittesituasjonen er fortsatt uviss, noe som legger begrensninger på virksomheter av alle slag. Det er nødvendig med en orientering til medlemmene i U3A om møtevirksomheten høsten 2020, slik situasjonen ser ut nå.

Styret har vurdert å utsette all virksomhet inntil videre, men har kommet til at det riktige må være å forsøke å gjennomføre det programmet som er satt opp, innenfor de rammer og begrensninger som smittesituasjonen til enhver tid gjør nødvendig.

Fra kommunen har vi dessverre fått beskjed om at smittesituasjonen har gjort det nødvendig at samfunnssalen inntil videre blir reservert for politiske møter og aktiviteter for barn og ungdom. Idrettshaller og flerbrukslokaler er reservert aktiviteter for barn og ungdom. Vi er derfor henvist til å finne et ikke kommunalt lokale. Ekelund på Berger er reservert for aktiviteter for eldre i kommunens egen regi, og flertallet av andre møtelokaler ligger for usentralt til.

For høstens to første møter med Bjørn Hansen 10. september 2020 og Stein Turtumøygard 24. september har vi heldigvis fått disponere HV02 og Nesodden befalsforenings messe i Varden leir. Lokalet ligger til høyre rett innenfor porten til leiren, og med bussholdeplassen rett over veien. Det er godt med parkering innenfor porten for alle som kommer med bil.

Som følge av avstandskravene må vi begrense antallet deltakere på disse to møtene til 50. Det blir også nødvendig med skriftlig påmelding, da vi av smittevernhensyn må ha full kontroll over alle som er til stede. Vi arbeider med oppdatering av hjemmesiden. Når den er klar, kan påmelding skje på den. Inntil videre må påmelding skje pr. e-post til styrets leder Nils Erik Lie – nilselie@online.no.

Av smittevernhensyn har vi også kommet til at vi må la være å servere kaffe og kake.

Vi kommer tilbake med invitasjon til disse to møtene, og med nærmere informasjon om aktivitetene utover høsten.

Med vennlig hilsen

For styret i U3A Nesodden

Nils Erik Lie,

leder

INFORMASJONSKRIV NR. 1-2020 - 21. JUNI 2020

Etter at mesteparten av programmet våren 2020 måtte avlyses på grunn av covid-19, er det nå åpnet opp for å holde møter med inntil 200 deltakere. Det betyr at vi kan gjennomføre programmet høsten 2020 som planlagt, med mindre det skulle komme nye restriksjoner. Samtlige av de møtene som ble utsatt i vår, kommer igjen i høstprogrammet!

10. september: Fire nye år med Trump?

Journalist Bjørn Hansen

24. september: Da Nesodden var okkupert.

Forsker og lokalhistoriker Stein Turtumøygard

8. oktober: Livskvalitet – et positivt liv som eldre!

Tidligere generalsekretær i Røde kors Norge Odd Grann

22. oktober: Kan en etat som politiet styres?

Tidligere politimester og politidirektør Ingelin Killengreen

5.november: Miljø og ressurskonflikter

Professor emeritus og fredsforsker Nils Petter Gleditsch

19. november: Snøen som falt  i fjor– et foredrag om 1950-og 1960-tallet

Forfatter Øyvind Nustad

3. desember: Emballasje – en pakkereise

Pensjonert visergutt og direktør med feiekost Øyvind Jahr

Nærmere informasjon kommer i forkant av hvert møte.