PÅMELDING TIL FOREDRAG

Av smittevernhensyn må vi begrense antallet deltakere til 45. Vi må derfor ha påmelding via påmeldingsskjema nedenfor eller  pr. e-post til nilselie@online.no eller pr. SMS til 480 34 524. Alle som melder seg på, får før møtet tilbakemelding om de får plass eller ikke. Ved overbooking vil medlemmer bli prioritert. Vennligst ikke møt opp uten å ha fått deltakelsen bekreftet!

Vi har munnbind til alle, og vil selvfølgelig etterleve alle corona-råd og pålegg som måtte komme nasjonalt og fra kommunen. Så lenge møtene kan gjennomføres på en risikofri måte, mener vi det er ekstra viktig å kunne opprettholde dette tilbudet i en tid med begrensede muligheter for sosiale aktiviteter.