Styret


 


Leder Arne Maus – 97532110 – arne@maus.no

 

Hermine (Minke) J. van der Berge

Britt Nyseter

 

 

 

97136597 – Lill Marki                                Styremedlem

lsign@online.no

 

 

 

 

 

952 74 624 – Inger Lise Arnesen            Kasserer

arnesen.inger.lise@gmail.com

 

 

 

 

 40068687 – Arnhild Kihl

arnhildkihl@hotmail.com

 

 

 

 

Vara: Kari Østvedt

Revisor:

Kato Jahr

Valgkomite:

Bjørn Zapffe, Nora Aanonsen, Inger Mette Østby