StyretLeder:

Nils Erik Lie, Sigurdsvei 19A, 1450 Nesoddtangen, telefon 480 34 524, E-post nilselie@online.no

Styremedlemmer:                                                                                                                                                                        Hermine (Mienke) J. van der Berge, telefon 992 44 841, E-post mienkevb@gmail.com           

                                                                                                                  

 Arnhild Kihl, telefon 400 68 687, e-post arnhildkihl@hotmail.com

                                                                                          

  Hanne Gilbo, telefon 415 59 338, e-post hgilbo14@gmail.com        

  Liv Storm, telefon 913 79 486, e-post liv.storm@hotmail.no                                                                                                                                                                                                                                                                                              Varamedlemmer:

Tore Henning Larsen, telefon 908 66 705, e-post torehla@online.no                                                                            Anne Marie Zapffe, telefon 66 96 58 30, e-post amzapffe@online.no                                                                   

                                                                                                                                                                                                      Revisor:  Cato Jahr                                                                                                                                                                      Valgkomité: Inger Lise Arnesen, Britt Nyseter, Lill Marki