StyretLeder Nils Erik Lie – 48034524 – nilselie@online.no

Hermine (Minke) J. van der Berge

Britt Nyseter

97136597 – Lill Marki                                Styremedlem

lsign@online.no

952 74 624 – Inger Lise Arnesen            Kasserer

arnesen.inger.lise@gmail.com

 40068687 – Arnhild Kihl

arnhildkihl@hotmail.com

Vara: Kari Østvedt

Revisor:

Kato Jahr

Valgkomite:

Bjørn Zapffe, Nora Aanonsen, Inger Mette Østby